Regel de non concurrentie bij overnames goed

Ingeval je als ondernemer een bedrijf overneemt, moet je niet willen dat na de overname de verkoper het door hem verkochte bedrijf blijft beconcurreren. Als dat wel gebeurt en voor partijen aan de zijde van verkoper mogelijk blijft het verkochte bedrijf te beconcurreren, dan had je dat bedrijf beter niet gekocht en overgenomen. Non concurrentie […]