Vacature

VACATURE Aansluitpartner (m/v) Commerciële advocaat voor de zakelijke markt Wie zijn wij? WRT Law is een samenwerkingsverband van momenteel vijf advocaten, waarvan drie partners. WRT Law is een jong kantoor met een lange historie en met advocaten die elkaar al geruime tijd kennen. Zij hebben een plezierige en prettige manier van met elkaar samenwerken en […]

Haastige spoed is zelden goed!

Tijdelijke wetswijziging turboliquidatie onvoldoende Een (tijdelijke) wetswijziging is niet voldoende, de benodigde maatregelen moeten van structurele aard zijn. Dat schrijft de gecombineerde commissie vennootschapsrecht (GCV) in haar advies over het voorontwerp Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie. Ook de adviescommissie insolventierecht van de NOvA heeft hierover advies uitgebracht. Het voorontwerp regelt de ontbinding van een rechtspersoon zonder baten op […]

Volmacht verlening binnen het vennootschapsrecht.

Welke organen van de besloten vennootschap kunnen tegen welke grenzen aanlopen? De aandeelhouder kan zich volledig laten vertegenwoordigen, voor de bestuurder ligt dit anders. Er kunnen zich in het vennootschapsrecht omstandigheden voordoen die redenen met zich mee brengen om bij volmacht vertegenwoordiging te laten plaats vinden. Een aandeelhouder kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen in […]

Internationale koopovereenkomsten

Bij een internationale koopovereenkomst is het soms lastig te achterhalen welke regels erop van toepassing zijn. Om dit makkelijker te maken kan het Weens Koopverdrag op de overeenkomst van toepassing worden verklaard. In de praktijk  wordt op de toepasselijkheid van dit  koopverdrag juist vaak in de internationale overeenkomst uitgesloten. Onodig zoals hierna zal blijken.. De […]

Expeditie- of vervoersovereenkomst? Benadruk welke overeenkomst van toepassing is

Wie goederen vervoert of laat vervoeren, doet er goed aan zich te verdiepen in het onderscheid tussen expeditie- en vervoersovereenkomsten. De omvang van de aansprakelijkheid verschilt / kan verschillen aanzienlijk indien u optreedt in de hoedanigheid van vervoerder ofwel expediteur.   Onderscheid expeditie- en vervoersovereenkomst De wettelijke definitie van de vervoersovereenkomst geeft weer wie de […]