Een bijzonder procedure is die voor de Ondernemingskamer. De procedure wordt direct en enkel bij het Gerechtshof Amsterdam gevoerd. De daar te voeren enquêteprocedure is er een voor aandeelhouders van vennootschappen die onderling geschillen hebben of redenen hebben om te twijfelen aan een juist beleid, gevoerd door het bestuur van de vennootschap waarin zij aandelen houden. Er kan worden geoordeeld dat er onderzoek naar het beleid bij de vennootschap uitgevoerd moet worden.

Ondernemingskamer procedure

De procedure is naar verhouding tot andere rechtsgangen redelijk vormvrij en de Ondernemingskamer kan van vergaande bevoegdheden gebruiken maken die diep kunnen ingrijpen in de wet- en regelgeving die de vennootschap regeert.

Zo kan de Ondernemingskamer bijvoorbeeld besluiten bestuurders te vervangen, statuten te wijzigen en aandelen in beheer te nemen om besluitvorming in aandeelhoudersvergaderingen vlot te trekken.

Neem contact op

Juridische berichten

Vacature

VACATURE Aansluitpartner (m/v) Commerciële advocaat voor de zakelijke markt Wie zijn wij? WRT Law is een samenwerkingsverband van momenteel vijf advocaten, waarvan drie partners. WRT

Verdere uitbreiding WRT Law

Vanaf 1 juli 2022 zal WRT Law uitbreiden met mevrouw mr. Shasta Rötscheid. Shasta heeft jarenlange ervaring als advocaat binnen het arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Haar