Aandeelhoudersoveenkomst

Veel ondernemers denken vaak dat statuten van hun BV ook alles regelen voor de aandeelhouders van de besloten vennootschap. Statuten van de besloten vennootschap zouden in die optiek naar verwachting voldoende zijn om de aandeelhoudersverhoudingen goed vast te leggen. Niet is minder waar!

Wat wordt geregeld in de statuten

Uiteraard zijn er verschillen in inhoud en de mate waarin statuten uitgebreid zijn. In beginsel vermelden de statuten enkel zaken die de betreffende rechtspersoon aangaan, zoals bijvoorbeeld de naam, de woonplaats en – ingeval van een besloten vennootschap – het maatschappelijk aandelenkapitaal. Ook de organen van de rechtspersoon, zoals bij de besloten vennootschap de aandeelhoudersvergadering en bestuursvergadering, worden in statuten opgenomen net als een deel van de daarop van toepassing zijnde wetgeving.

Onderlinge verhoudingen en afspraken

De onderlinge verhoudingen en geldende afspraken tussen aandeelhouders worden in standaard statuten op zichzelf dus niet geregeld. Daar gaan ondernemers ten onrechte wel vaak vanuit, maar dergelijke afspraken zullen zij aanvullend moeten overeenkomen ingeval ondernemers als aandeelhouders hun rechten en plichten over en weer willen vastleggen. Het tijdig regelen en vastleggen van deze afspraken is ook aan te raden voor het geval zich een situatie van een geschil tussen aandeelhouders voor doet.

Aandeelhouderhoudersovereenkomst laten opstellen

Onderwerpen waarover aandeelhouders afspraken maken in een aandeelhouderovereenkomsten zijn onder meer:

– wanneer moeten aandelen worden aangeboden;
– volgens welke berekeningssystematiek wordt de prijs van over te nemen aandelen bepaald;
– drag along / tag along;
– non-concurrentie, relatiebeding en geheimhouding;
– wat gebeurt er ingeval een aandeelhouder in belangrijke mate arbeidsongeschikt raakt of overlijdt;
– dividendbeleid;

Het is meer dan aan te raden de vastlegging van afspraken tussen aandeelhouders te verzorgen omdat er anders niks geregeld is in de verhouding tussen die partijen. En dat leidt geregeld tot meer dan vervelende en onverwachte situaties die prima te voorkomen waren geweest door vooraf aandeelhoudersovereenkomsten te sluiten.

Bij twee of meer aandeelhouders is het advies dus altijd afspraken te maken tussen aandeelhouders en WRT Advocatuur adviseert u graag over de inhoud van die afspraken en de wijze van vastleggen van de aandeelhoudersovereenkomsten.

Gerelateerde berichten

Vacature

VACATURE Aansluitpartner (m/v) Commerciële advocaat voor de zakelijke markt Wie zijn wij? WRT Law is een samenwerkingsverband van momenteel vijf advocaten, waarvan drie partners. WRT

Verdere uitbreiding WRT Law

Vanaf 1 juli 2022 zal WRT Law uitbreiden met mevrouw mr. Shasta Rötscheid. Shasta heeft jarenlange ervaring als advocaat binnen het arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Haar