Kies zelf de beste rechter voor de behandeling van uw zaak

Een rechter kiezen

Wist u dat u als ondernemer kunt regelen dat zakelijke geschillen, waarmee u te maken kunt krijgen, door de meest daarin gespecialiseerde rechters worden behandeld? Rechters die niets anders doen dan zakelijke geschillen behandelen, zoals handelszaken en de daarbij vereiste expertise op het gebied van ondernemingsrecht meer dan goed in de vingers hebben?

De beste rechters

De meeste zaken die geschillen betreffen tussen bedrijven en betrekking hebben op de handel die zij drijven, worden door rechtbanken behandeld in de grootste steden van ons land. In die regio’s is de bedrijvigheid het grootst en doen zich dus het meest geschillen in de handel voor. Vandaar dat bij rechtbanken in die regio’s de meeste ervaring aanwezig is met dat soort zaken. De daar werkzaam zijnde rechters beschikken over de voor de behandeling van handelszaken vereiste expertise, ook op het gebied van het ondernemingsrecht.

Forum keuze

Als ondernemer wilt u natuurlijk dat uw zaak wordt behandeld door de beste rechters met de meeste expertise en ervaring op het gebied van het geschil waarin de handel tegen aan is gelopen: een handelsgeschil is immers al vervelend genoeg.

Hoe fijn is het dat in ieder geval met dat soort zaken bekend zijnde rechters zich over het geschil buigen.
Dat die rechters, in de situatie dat u in een handelsgeschil terecht komt, uw zaak gaan behandelen, kunt u als ondernemer zelf bepalen. Daar moet u wel wat voor doen.

Met een forumkeuzebeding regelt de ondernemer dat bij geschillen de best daarvoor ingerichte rechtbank zich daarover buigt. Kies met dat forumkeuzebeding, dat de ondernemer opneemt in algemene voorwaarden en contracten, bij het aangaan van die overeenkomsten voor die beste rechter. Zonder een dergelijk beding, komt de ondernemer daar niet automatisch of vanzelfsprekend terecht.

Amsterdam en Rotterdam

Binnen twee van die rechtbanken, te weten die in Amsterdam en Rotterdam, zijn verder specifieke teams die zich met handelszaken bezighouden met daarbinnen expertise op het gebied van internationale handelsgeschillen en maritieme zaken.

Handelszaken

Beide rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam hebben Teams Handelszaken, die zich onder meer bezig houden in het kader van handelsgeschillen met:

  • algemene handelszaken;
  • contracten en geschillen daarover;
  • ondernemingsrecht;
  • verzekeringsrecht.

NCC

Sinds 2019 bestaat bij de rechtbank Amsterdam, het speciaal op internationale handelszaken ingerichte Netherlands Commercial Court (NCC). Met de inrichting van NCC als internationale handelskamer komt de Nederlandse rechtspraak tegemoet aan de groeiende behoefte bij bedrijven om deskundig hun internationale handelsgeschillen op te lossen. Voor het NCC kan in het Engels worden geprocedeerd, maar het maakt gewoon onderdeel uit van het Team Handelszaken van rechtbank Amsterdam dat uitsluitend handelszaken behandelt. Ook niet onbelangrijk: dat doet NCC binnen een redelijke termijn en tegen redelijke kosten.
Ook om geschillen voor NCC te kunnen brengen, moet rechtbank Amsterdam bevoegd zijn. De keuze voor die rechtbank dient dan steeds te zijn gemaakt in contracten of daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Dat is door middel van het forumkeuzebeding permanent vooraf in te regelen in die contractuur van uw bedrijf.

Maritieme kamer

Sinds 2017 bestaat bij de rechtbank Rotterdam deze speciaal op vervoer gerichte kamer van het Team Handel en Haven. De branche Transport en Vervoer, met zijn eigen dynamiek en wijze van opereren in de logistieke keten, vereist deze meer dan gespecialiseerde expertise voor de meest optimale behandeling van zaken op het gebied van zee-, vervoersrecht en maritiem recht. Ook bij deze kamer kan in het Engels worden geprocedeerd.

Conclusie

Ondernemers regelen vooraf, bij de contracten die zij aangaan, bij forumkeuzebeding dat de beste rechters met kennis en ervaring op het gebied van handelszaken, bij geschillen op dat terrein die zaken zullen beslechten. Daar hebben ondernemers uiteindelijk veel baat bij.

Gerelateerde berichten

Vacature

VACATURE Aansluitpartner (m/v) Commerciële advocaat voor de zakelijke markt Wie zijn wij? WRT Law is een samenwerkingsverband van momenteel vijf advocaten, waarvan drie partners. WRT

Verdere uitbreiding WRT Law

Vanaf 1 juli 2022 zal WRT Law uitbreiden met mevrouw mr. Shasta Rötscheid. Shasta heeft jarenlange ervaring als advocaat binnen het arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Haar