Heibel in de tent – De ondernemingskamer biedt uitkomst

Geschillen binnen de onderneming

De Ondernemingskamer kan veel. En dat is zeer behulpzaam bij geschillen binnen de onderneming. Met elkaar overhoop liggende aandeelhouders of bestuurders van bedrijven die rollebollend over straat gaan met hun aandeelhouders: haast je allemaal naar de Ondernemingskamer!

De Ondernemingskamer

Als bijzondere kamer van het Gerechtshof Amsterdam, is de Ondernemingskamer landelijk bevoegd vergaand in te grijpen in bevoegdheden binnen en in de structuur en organisatie van bedrijven.

Zo kan deze kamer bijvoorbeeld:

  • bestuurders ontslaan en vervangen door benoemde bestuurders door de Ondernemingskamer;
  • aandelen en het eraan verbonden stemrecht uit de bevoegdheid van aandeelhouders halen;
  • wijzigingen doorvoeren in de  statuten, de zogeheten interne wet- en regelgeving, die de juridische entiteit van het bedrijf regeren.

Zeer ingrijpend

Dergelijk voorzieningen, die op verzoek kunnen worden getroffen, grijpen diep in de autonome bevoegdheden van organen van de vennootschap, zoals het bestuur en de vergadering van aandeelhouders, in. Met deze maatregelen trekt de Ondernemingskamer besluitvorming binnen vergaderingen van aandeelhouders weer vlot en wordt gerealiseerd dat de vennootschap weer wordt bestuurd; dit alles in het belang van het bedrijf. Er kan worden verzocht om dit soort vergaande maatregelen onmiddellijk te treffen. De verzoeken maken onderdeel uit van een verzoek tot het instellen van een enquête naar het beleid van de vennootschap waarbij er redenen zijn om aan te nemen dat er sprake is van wanbeleid bij het bedrijf.

Trek het bedrijf weer vlot

In gevallen van geschillen tussen aandeelhouders en/of bestuur, zit het bedrijf vaak op slot en verstrikt in de eigen statuten en reglementen. De enige uitweg is dan de boel weer open laten breken door de maatregelen die de Ondernemingskamer dan kan treffen. Dat is in het belang van de onderneming en ook ieder ander dan aandeelhouders en bestuurders, die bij het bedrijf betrokken zijn, zoals werknemers, klanten en leveranciers.

Laat u adviseren over hoe de Ondernemingskamer uw bedrijf weer vlot kan trekken. U en uw bedrijf zijn er bij gebaat.

Voorbeeld van een uitspraak

De uitspraken van de Ondernemingskamer worden vaak gepubliceerd waardoor van de inhoud ervan door iedereen kennis kan worden genomen. In deze link is de uitspraak van de Ondernemingskamer te lezen van 28 mei 2020. Deze uitspraak is een mooi voorbeeld waarin meerdere voorlopige voorzieningen onmiddellijk zijn getroffen. Deze voorzieningen zijn allemaal gelast nu ik daarom als advocaat van verzoeker, een minderheidsaandeelhouder in Socius Wonen B.V., had verzocht.

Gerelateerde berichten

Vacature

VACATURE Aansluitpartner (m/v) Commerciële advocaat voor de zakelijke markt Wie zijn wij? WRT Law is een samenwerkingsverband van momenteel vijf advocaten, waarvan drie partners. WRT

Verdere uitbreiding WRT Law

Vanaf 1 juli 2022 zal WRT Law uitbreiden met mevrouw mr. Shasta Rötscheid. Shasta heeft jarenlange ervaring als advocaat binnen het arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Haar