Regel de non concurrentie bij overnames goed

Ingeval je als ondernemer een bedrijf overneemt, moet je niet willen dat na de overname de verkoper het door hem verkochte bedrijf blijft beconcurreren. Als dat wel gebeurt en voor partijen aan de zijde van verkoper mogelijk blijft het verkochte bedrijf te beconcurreren, dan had je dat bedrijf beter niet gekocht en overgenomen.

Non concurrentie beding

Je wilt als koper ongestoord verder met het bedrijf waarvoor je betaald hebt. Om dat te bewerkstelligen zullen de schriftelijk afspraken over non concurrentie goed en met de juiste partijen moeten worden vastgelegd. De overeenkomst tot non concurrentie moet niet alleen inhoudelijk een perfecte redactie bevatten; er moet ook goed worden geregeld dat met zoveel mogelijk aan de kant van de verkoper betrokken partijen non concurrentie wordt overeengekomen. In veel gevallen ben je er als koper niet door alleen de verkopende partij aan een non concurrentie beding te binden in het kader van een bedrijfsovername.

Stakeholders en concurrentie

In de situatie dat de verkoper van het bedrijf een besloten vennootschap is, wil je als koper uiteraard dat die verkoper je na de overname niet beconcurreert ten aanzien van het door jou gekochte bedrijf. Maar het belang van de koper op non concurrentie stopt niet bij die verkopende besloten vennootschap. Je moet als koper ook willen dat de bij die verkoper betrokken stakeholders niet het door jou van hun gekochte bedrijf concurrentie aandoen. Denk daarbij aan de aandeelhouder van die besloten vennootschap die verkoopt, maar ook aan haar bestuurder en aan de verkoper gelieerde bedrijven.

Praktijksituaties bij bedrijfsovername

In de bedrijfsovername praktijk ben ik praktijksituaties tegengekomen waarbij de verkopende vennootschap wel en bijvoorbeeld haar bestuurder en aandeelhouder niet waren gehouden aan non concurrentie afspraken. Toen de koper er na de overname mee werd geconfronteerd dat de bestuurder klanten van het aan koper verkochte bedrijf ging benaderen, liep de koper er tegen aan dat hij zich niet op het met de verkopende vennootschap overeengekomen concurrentie beding kon beroepen ten opzichte van de bestuurder. Het non concurrentiebeding dat koper met de verkopende vennootschap was overeengekomen bleek eenvoudig te omzeilen door andere bij verkoper betrokken partijen waardoor het non concurrentiebeding niet optimaal zijn werk deed.

Koop-verkoopovereenkomst overname

Het meest optimaal bindt je dus als koper zoveel mogelijk van die aan de zijde van verkoper betrokken partijen aan de overeen te komen non concurrentie afspraken door deze rechtstreeks met die partijen direct overeen te komen. Dat kan worden geformaliseerd in de eigenlijke koop-verkoopovereenkomst van de overname maar ook in separate contracten in relatie tot die overeenkomst. Om zo optimaal mogelijk non concurrentie afspraken inhoudelijk, op de juiste wijze en met zoveel mogelijk partijen aan de kant van de verkoper te contracten in het kader van een overname, is aan te raden bedrijfsovername advies bij WRT Advocatuur in te winnen en als koper optimaal in de belangen bediend te worden.

Gerelateerde berichten

Vacature

VACATURE Aansluitpartner (m/v) Commerciële advocaat voor de zakelijke markt Wie zijn wij? WRT Law is een samenwerkingsverband van momenteel vijf advocaten, waarvan drie partners. WRT

Verdere uitbreiding WRT Law

Vanaf 1 juli 2022 zal WRT Law uitbreiden met mevrouw mr. Shasta Rötscheid. Shasta heeft jarenlange ervaring als advocaat binnen het arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Haar