WRT Advocatuur breidt uit met drie advocaten en een vestiging

WRT WRT Advocatuur is een op de zakelijke, commerciële markt gericht advocatenkantoor op het gebied van het Ondernemingsrecht dat gevestigd is te Amsterdam. Bij WRT vinden bedrijven de beste hulp: dicht op de onderneming en de ondernemer, kort op de bal en met strakke tijdslijnen. Multi disciplinair als het nodig is, een vollediger advies als […]

Heibel in de tent – De ondernemingskamer biedt uitkomst

Geschillen binnen de onderneming De Ondernemingskamer kan veel. En dat is zeer behulpzaam bij geschillen binnen de onderneming. Met elkaar overhoop liggende aandeelhouders of bestuurders van bedrijven die rollebollend over straat gaan met hun aandeelhouders: haast je allemaal naar de Ondernemingskamer! De Ondernemingskamer Als bijzondere kamer van het Gerechtshof Amsterdam, is de Ondernemingskamer landelijk bevoegd […]

Kies zelf de beste rechter voor de behandeling van uw zaak

Een rechter kiezen Wist u dat u als ondernemer kunt regelen dat zakelijke geschillen, waarmee u te maken kunt krijgen, door de meest daarin gespecialiseerde rechters worden behandeld? Rechters die niets anders doen dan zakelijke geschillen behandelen, zoals handelszaken en de daarbij vereiste expertise op het gebied van ondernemingsrecht meer dan goed in de vingers […]

Aandeelhoudersoveenkomst

Veel ondernemers denken vaak dat statuten van hun BV ook alles regelen voor de aandeelhouders van de besloten vennootschap. Statuten van de besloten vennootschap zouden in die optiek naar verwachting voldoende zijn om de aandeelhoudersverhoudingen goed vast te leggen. Niet is minder waar! Wat wordt geregeld in de statuten Uiteraard zijn er verschillen in inhoud […]

Regel de non concurrentie bij overnames goed

Ingeval je als ondernemer een bedrijf overneemt, moet je niet willen dat na de overname de verkoper het door hem verkochte bedrijf blijft beconcurreren. Als dat wel gebeurt en voor partijen aan de zijde van verkoper mogelijk blijft het verkochte bedrijf te beconcurreren, dan had je dat bedrijf beter niet gekocht en overgenomen. Non concurrentie […]

Volmacht verlening binnen het vennootschapsrecht.

Welke organen van de besloten vennootschap kunnen tegen welke grenzen aanlopen? De aandeelhouder kan zich volledig laten vertegenwoordigen, voor de bestuurder ligt dit anders. Er kunnen zich in het vennootschapsrecht omstandigheden voordoen die redenen met zich mee brengen om bij volmacht vertegenwoordiging te laten plaats vinden. Een aandeelhouder kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen in […]

Internationale koopovereenkomsten

Bij een internationale koopovereenkomst is het soms lastig te achterhalen welke regels erop van toepassing zijn. Om dit makkelijker te maken kan het Weens Koopverdrag op de overeenkomst van toepassing worden verklaard. In de praktijk  wordt op de toepasselijkheid van dit  koopverdrag juist vaak in de internationale overeenkomst uitgesloten. Onodig zoals hierna zal blijken.. De […]

Expeditie- of vervoersovereenkomst? Benadruk welke overeenkomst van toepassing is

Wie goederen vervoert of laat vervoeren, doet er goed aan zich te verdiepen in het onderscheid tussen expeditie- en vervoersovereenkomsten. De omvang van de aansprakelijkheid verschilt / kan verschillen aanzienlijk indien u optreedt in de hoedanigheid van vervoerder ofwel expediteur.   Onderscheid expeditie- en vervoersovereenkomst De wettelijke definitie van de vervoersovereenkomst geeft weer wie de […]